Efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowanie zasobami będą przedmiotem partnerskiej współpracy firm z Polski i Japonii.

Andrzej Kraszewski, minister środowiska podpisał z Hideo Hato, prezesem NEDO, japońskiej rządowej Organizacji Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych, list intencyjny o współpracy w zakresie transferu niskoemisyjnych technologii.

– Zapraszamy polskie firmy do współpracy z japońskimi partnerami za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska – zachęca minister Kraszewski. – Nowoczesne japońskie technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do unowocześnienia polskiej gospodarki i tym samym pomóc polskiej gospodarce.

Porozumienie dotyczy pobudzania partnerstwa handlowego między Polską i Japonią w dziedzinie technologii, m.in. z zakresu zwiększania efektywności energetycznej i wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami.

Dzięki zawartemu porozumieniu polskie Ministerstwo Środowiska będzie wspólnie z japońską agencją NEDO aranżować spotkania potencjalnych partnerów biznesowych w zakresie wspólnego wdrażania nowoczesnych technologii w Polsce.  – Ministerstwo Środowiska będzie po stronie polskiej zachęcać inwestorów zainteresowanych japońskimi technologiami. Japońskie firmy zainteresowane współpracą będzie rekomendować NEDO.

Japońska agencja NEDO realizuje indywidualne projekty demonstracyjne w wybranych państwach partnerskich wspierając tym samym badania i promując rozwój technologii w obszarach: energetyki, ochrony środowiska i technologii przemysłowych. Współpraca z Polską będzie dotyczyć czystej energii, podnoszenia wydajności energetycznej, inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid) czy inteligentnych społeczności (Smart Community).

Na współpracę w ramach polsko – japońskiego porozumienia mają szansę podmioty, które zgłoszą Ministerstwu Środowiska chęć współpracy, wskażą interesujący je obszar i będą mogły zaprezentować doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 września 2011 roku. Następnie Ministerstwo będzie rekomendować podmioty do współpracy, dla których studia wykonalności opracowane dla propozycji projektów będą podstawą do sformalizowania współpracy.

Współpraca polsko – japońska w zakresie ochrony środowiska i klimatu dotyczyła w ostatnim czasie m.in. sprzedaży jednostek emisji CO2 w systemie globalnym (tzw. AAU). Za zainwestowane w ten sposób pieniądze w Polsce realizowane są projekty proklimatyczne, m.in. dotyczące termomodernizacji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj