Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i kluczowe podmioty użyteczności publicznej mogą zapłacić mniej za gaz – przypomina MKiŚ

Warunek jest jeden – złożyć stosowne oświadczenie do 15 marca br. do swojego sprzedawcy paliw gazowych. Wzór takiego oświadczenia musi być zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska składanym w celu uzyskania ochrony taryfowej, wprowadzonej ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dzięki ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, większa liczba odbiorców gazu ziemnego będzie mogła skorzystać z niższych cen tego paliwa, którą zagwarantuje do 31 grudnia 2023 r. ochrona taryfowa.

Kto może skorzystać z ochrony taryfowej?

Ochroną taryfową mogą być objęte zarówno gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty zbiorowe zaopatrujące w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazana w ww. ustawie grupa tzw. odbiorców wrażliwych, m.in. szpitale czy placówki pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki systemu pieczy zastępczej, żłobki czy placówki zapewniające opiekę osobom niepełnosprawnym.

Oświadczenia do 15 marca (aby uzyskać niższą ceną od 1 stycznia 2022)

Należy pamiętać, że jeśli uprawniony podmiot chciałby uzyskać niższą cenę gazu od dnia 1 stycznia 2022 r., powinien złożyć oświadczenie do swojego sprzedawcy gazu w terminie do 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 marca br.

Co z oświadczeniami po 15 marca?

Złożenie oświadczenia po tym terminie spowoduje, że ochrona taryfowa zacznie działać dopiero od dnia następującego po dniu złożeniu oświadczenia.

W przypadku wątpliwości, w szczególności w zakresie wypełniania oświadczenia, należy kontaktować się ze sprzedawcą paliw gazowych, z którym jest lub będzie zawarta umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa kompleksowa.

Ponadto, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości ochrony taryfowej odbiorców paliw gazowych, zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

Czytaj więcej

Skomentuj