10 grudnia w gminie Łęczyce (woj. pomorskie) dokonano otwarcia oczyszczalni ścieków w Łęczycach i w Bożympolu Wielkim oraz sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej obszar gminy.

Wykonana inwestycja stanowi realizację największego przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki ściekowej Gminy Łęczyce obejmującego:
– budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 650m3/d w Łęczycach;
– rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Bożympolu Wielkim z przepustowości 410 m3/d do 650 m3/dobę,
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Łęczyce w miejscowościach: Łęczyce, Godętowo, Brzeźno Lęborskie, Kaczkowo, Świetlino, Rozłazino, Kisewo i Strzelęcino,
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Bożepole Wielkie w miejscowościach Bożepole Wielkie, Strzebielino i Chmieleniec.
 
Projekt ten ma szczególne znaczenie dla ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 107 i Słowińskiego Parku Narodowego z tego względu, że gmina usytuowana jest ok. 40 km od wybrzeża Bałtyku. Naturalnym odbiornikiem ścieków powstających na jej terenie jest rzeka Łeba, która przed ujściem wpada do jeziora Łebsko wchodzącego w skład Słowińskiego Parku Narodowego, wpisanego przez UNESCO na listę Światowych Rezerwatów Biosfery oraz objęty jest Międzynarodową Konwencją RAMSAR, dotyczącą ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych. Jezioro Łebsko jest zbiornikiem płytkim, co powoduje, że jest on mało odporny na zanieczyszczenia i wymaga szczególnej ochrony. Zbiornik ten należy do utworów czwartorzędowych, przez co jego zasoby narażone są na kontakt z zanieczyszczonymi wodami rzeki. Niekorzystną cechą zbiornika jest także brak przekrycia piętra wodonośnego warstwami nieprzepuszczalnymi, co umożliwia infiltrację zanieczyszczonych wód na obszarze całej jego powierzchni.
 
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, EkoFunduszu oraz środków budżetowych gminy Łęczyce. Łączny koszt przedmiotowego zadania wyniósł ponad 16,5 mln zł.

źródło: leczyce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj