W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska na sfinansowanie uruchomienia i wyposażenia w 2012 roku nowej stacjonarnej stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach, włączonej do państwowej sieci monitoringu.

Sfinansowanie projektu przez Fundusz, w kwocie ponad 550 tys. zł, obejmuje dostawę i instalację wyposażenia stacji oraz pełną jej konfigurację z istniejącą w województwie siecią pomiarową. W skład aparatury i sprzętu koniecznego do uruchomienia stacji wejdą: niskoprzepływowy pobornik pyłu wraz z kalibratorem, analizatory powietrza, aspiratory, układ kalibracji, system zbierania danych DAS wraz z modemem i maszt wraz z czujnikami meteo, a ponadto wyposażenie techniczne (instalacja alarmowa, klimatyzacja, układ poboru próby) i laptop z oprogramowaniem serwisowym.

Niezbędną infrastrukturę i bieżące utrzymanie zadeklarował Urząd Miasta w Żarach, a eksploatację prowadzić będzie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który planuje w stacji badania pyłu PM10 i zanieczyszczeń w nim zawartych, a także badanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu NOx , SO2, CO oraz stężeń O3 – z przewidywaną liczbą pomiarów ok. 400-450/miesiąc począwszy od 2013 r.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj