24 stycznia minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8).

Nowa wersja dokumentu uwzględnia zmiany, jakie zostały przyjęte przez Komisję Europejską decyzją K(2011)9376 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko, realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz inne zmiany o charakterze aktualizacyjnym i doprecyzowującym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj