W Łowiczu oddano do użytku zmodernizowaną kotłownię na os. Marii Konopnickiej i os. Młodość w Łowiczu, która oprócz nowego wyposażenia poddana została kompleksowej termomodernizacji.

Zadanie obejmowało instalację mechanizmów podwyższających sprawność wytwarzania energii (ekonomizerów) oraz układu oczyszczania spalin, przez co zwiększono odpylanie o 99%. Ponadto zmniejszono straty przesyłu ciepłej wody z kotłowni do budynku oraz obniżono zapotrzebowanie energii na własne potrzeby przez termomodernizację budynku.

Głównym założeniem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie efektu ekologicznego obejmującego redukcję zanieczyszczeń do środowiska – pyłów (do 17 t/rok), dwutlenku siarki (2,5 t/rok), tlenku węgla (103,3 t/rok) oraz tlenku azotu (2,4 t/rok).

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Inwestycja obejmowała montaż dwóch kotłów stalowych o mocy 2 tys. kW każdy, dziesięciu węzłów cieplnych oraz całkowitej termomodernizacji budynku kotłowni. Zadanie zostało współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.686.406,00 zł, a jej koszt całkowity wyniósł 3.699.290,82 zł.

źródło: wfosigw.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj