1 / 3

Dobiegły końca prace budowlane, ogrodnicze i porządkowe na skwerze błogosławionego księdza Antoniego Zawistowskiego w Lublinie. Zagospodarowana w nowy sposób przestrzeń, między ulicami Misjonarską a Wyszyńskiego, zgodnie z intencjami lubelskiego samorządu, ma być przyjemnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Skwer zyskał m.in. nowe trawniki, rabaty i krzewy.

– Dzięki wykonanym pracom skwer stał się kolejnym wyjątkowym miejscem na Starym Mieście – zaznacza Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. – Projekt, który zrealizowano służyć ma poprawie estetyki wizualnej tego miejsca, zapewnieniu odpowiedniej komunikacji i stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni odpoczynku dla mieszkańców, a także turystów. Dzięki alejkom i nowym ławkom, miejsce to już w tej chwili stało się bardziej funkcjonalne. Zakończyliśmy także konsultacje dotyczące utworzenia kolejnych dwóch podobnych miejsc, przy ulicach: Długiej i Cyprysowej.

Odnowę skweru bł. ks. Antoniego Zawistowskiego zrealizowano w ramach miejskiego Zielonego Budżetu. Cały jego obszar przeszedł rekultywację, zyskał nowe alejki i trawniki. W zakres prac weszło też wykonanie nowych nawierzchni, montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni.

Nasadzenia z uwzględnieniem warunków

Na odnowionym lubelskim skwerze pojawiły się nowe rośliny, takie jak funkie i barwinki. Rośliny te dobrano z uwzględnieniem wymagań siedliskowych dla terenu, który jest mocno zacieniony. Całość nowej roślinnej szaty uzupełnia 70 białych hortensji, które w okresie  kwitnienia dodatkowo wzmocnią ozdobną funkcję skweru.

Lubelski skwer zyskał też nowy układ alejek z ciemnobrązowego bruku. Dotychczasowe schody zastąpiono nowymi granitowymi stopnicami oraz alejką z nawierzchni przepuszczalnej. Wymieniono też drewnianą pergolę. Pozostawiono natomiast zabytkową alejkę z płyt kamiennych prowadzącą do budynku przy ul. Wyszyńskiego 4. Przy nowych alejkach wygospodarowano także dwa miejsca w formie niewielkich placyków, na które trafiło 5 stylizowanych ławek z oparciami.

Rewitalizacja skweru to efekt realizacji dwóch projektów w ramach Zielonego Budżetu z lat 2019 i 2022. Koszt przebudowy skweru wyniósł prawie 200 tys. zł.

Konsultacje dwóch kolejnych koncepcji

Lubelski samorząd zakończył też drugi, ostatni etap konsultacji dotyczących opracowania dwóch koncepcji „Miejsc dla Ciebie”, czyli: „Gaju nad skarpą” i „Skweru Marzeń”, w ramach piątej edycji Zielonego Budżetu. Podczas konsultacji zgłoszono 40 uwag, z których większość została uwzględniona. Uwagi przyjęte do realizacji dotyczyły głównie zagadnień związanych z zielenią i wyposażeniem w meble.

Dodajmy, że ze względu na wielkość obszaru i złożoność powyższych koncepcji, ich realizację rozłożono na dwa lata. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2022 roku, a zasadnicza realizacja projektu nastąpić ma w nadchodzącym, 2023 r.

Czytaj więcej

Skomentuj