Dziś w Poznaniu rozpoczyna się dwudniowe szkolenie “Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza istotne zmiany dające nowe uprawnienia organizatorskie gminom. W rękach gminy skupi się decyzyjność, odpowiedzialność i finansowanie gospodarki odpadami. Gmina przejmie obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z tym zmuszona jest podjąć szybkie działania, które przygotują urząd do realizacji zapisów ustawy. Wymaga to po pierwsze analizy nowych przepisów, po drugie zaś precyzyjnego przygotowania odpowiednich rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych. W konsekwencji gminy będą musiały dysponować pracownikami świetnie zorientowanymi w nowych przepisach oraz przygotowanymi do zastosowania praktycznych rozwiązań niezbędnych do sprawnego wdrożenia ustawy. Wychodząc naprzeciw potrzebie przygotowania przez samorządy nowego systemu gospodarowania odpadami, w 2012 roku, firma ABRYS realizować będzie cykl szkoleń, którego głównym celem będzie przekazanie pracownikom urzędów praktycznej wiedzy, narzędzi oraz wzorcowych dokumentów niezbędnych do wdrożenia zapisów ustawy. 

Tematyka została przygotowana w oparciu o wnioski i sugestie uczestników, biorących udział w dotychczasowych szkoleniach na temat ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organizowanych przez ABRYS.

9-10 lutego 2012 r., Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, Poznań


 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj