1 / 3

W Stacji Uzdatniania Wody w Maryszewicach dobiega końca montaż pompowni sieciowej II stopnia. Zadanie realizowane jest przez Gminę Lipno, w ramach II etapu modernizacji tego obiektu.

Dzięki montażowi pompowni sieciowej II stopnia, możliwe będzie korzystanie z wybudowanego w ubiegłym roku dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej, który powstał w ramach I etapu projektu. – Układ hydrauliczny zmieni się z jednostopniowego na dwustopniowy. Takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia skoków ciśnienia wody w sieci. Powinno być ono bardziej równomierne – tłumaczy Marta Szałata z Działu Produkcyjnego MPWiK w Lesznie.

Inwestycja przyczyni się do wyrównania rozbiorów wody w sieci, a co za tym idzie wpłynie na poprawę pracy ujęcia ze stacją wodociągową i siecią wodociągową. Do tej pory na stacji ciśnienie w sieci regulowały dwa hydrofory. Teraz będą za to odpowiedzialne pompy sterowane falownikiem. – Natomiast zbiornik wody czystej pozwoli na jej gromadzenie w okresie mniejszego poboru, a następnie dostarczania zmagazynowanej wody mieszkańcom w czasie większego poboru. Zachowana zostanie przy tym równomierna praca ujęcia – wyjaśnia M. Szałata.

Eksploatowana przez MPWiK Leszno, Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach, zaopatruje w wodę miejscowości Maryszewice, Wilkowice i Karolewko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj