Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zrzeszający siedem gmin (Gdynię, Kosakowo, Redę, Rumię, Sopot, miasto i gminę Wejherowo) rozbudowuje system zbiórki odpadów niebezpiecznych w Gdyni.

Od 15 lipca 2008 r.  takich punktów jest  w mieście sześć.  Rozpoczęły działalność dwa nowe punkty przyjmowania odpadów: przy ul. Chylońskiej 301, który będzie obsługiwał tereny dzielnicy Cisowej, Chyloni i Pustek Cisowskich oraz przy ul. Żeliwnej 3, przeznaczony do pozostawiania odpadów z terenu Gdyni i Kosakowa.

Punkt zbiórki przy ul. Chylońskiej otwarty będzie w poniedziałki, środy w godzinach: 14.00-17.00 oraz w soboty od 11.00 do 15.00. Z kolei, na składowisku przy ul. Żeliwnej będzie można zostawiać odpady niebezpieczne we wtorki, czwartki od 14.00 do 17.00 oraz w soboty od 11.00 do 15.00.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Dotychczas na obszarze działania KZG funkcjonowały 4 Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON. Znajdują się one: w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu 1, w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, w Sopocie przy Al. Niepodległości 723 a oraz w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1.

Odpady odbierane są przez wszystkie PZON podległe Komunalnemu Związkowi Gmin Doliny Redy i Chylonki bezpłatnie. W planach KZG są już kolejne punkty odbioru odpadów niebezpiecznych – w Gdyni oraz w Redzie.

System gospodarowania odpadami niebezpiecznymi budowany jest na obszarze KZG Dolina Redy i Chylonki – od 2001 roku. Składa się na niego m.in. zbiórka w systemie objazdowym i stacjonarnym. W ramach systemu prowadzona jest stała zbiórka baterii (specjalne pojemniki ustawiane są w szkołach, urzędach i sklepach) czy zbiórka przeterminowanych leków w aptekach.

Jak pokazują statystyki, na Pomorzu rośnie świadomość właściwego oddawania odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku odebrano 18 ton materiałów niebezpiecznych, w 2006 – 25 tony, 2007 – 44 tony, a w I kwartale bieżącego roku – 45 ton.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj