10 października w Lublinie odbedize się spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pt. “Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi – skutki przejęcia przez gminy własności nad odpadami”.

Szkolenie odbędzie się 10 października 2011 r., w Hotelu Victoria w Lublinie.
Opiekunem merytorycznym spotkania jest prof. dr hab. Marek Górski.
Organizatorem szkolenia jest firma Abrys z Poznania.

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza wprowadzenie istotnych zmian na polskim rynku odpadowym. Zgodnie z przyjętą ustawą to w rękach samorządowców skupi się decyzyjność, odpowiedzialność i finansowanie gospodarki odpadami. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., a wraz z nią nowe zadania i obowiązki dla gmin. – Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest zbudować efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom spotkania rozwiać wątpliwości dotyczące „odpadowej rewolucji” oraz poznać blaski i cienie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" – przekonują organizatorzy. – Program szkoleń powstał w oparciu o analizę przeprowadzonych ankiet oraz najczęściej zadawanych przez Państwa pytań. Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji spotkań poświęconych tematyce komunalnej jest gwarancją uzyskania rzetelnej wiedzy – przekonują.

Eko-lokator 300 x 250

Zapraszamy na kolejne spotkania poświęcone nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach więcej informacji na stronie internetowej www.abrys.pl w zakładce "Najbliższe szkolenia".


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj