Posłowie zajmujący się nowelizacją ustawy o strażach gminnych przyznali jej nowe uprawnienia.

Jeśli przepisy wejdą w życie, to strażnicy będą mogli już nie tylko udzielać pouczeń, ale i zwracać uwagę oraz ostrzegać. Niekiedy (nowela mówi o konkretnych sytuacjach, np. uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary) wolno im będzie przeprowadzać kontrolę osobistą oraz przeglądać podręczne przedmioty i bagaż. Strażnicy nie będą mogli jednak obserwować i rejestrować za pomocą kamer obrazu zdarzeń w miejscach publicznych – informuje "Rzeczpospolita".

Zapisano także, że podczas wykonywania obowiązków funkcjonariusze straży mają obowiązek respektować ludzką godność i przestrzegać praw człowieka.

źródło: Rzeczpospolita

fot. Arek Olek (by-sa-2.0)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj