Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wybrano władze na kolejną kadencję.

Prezesem Forum ponownie został Wojciech Janka, jego Zastępcą – Henryk Kultys a Sekretarzem – Franciszek Igielski. Członkiem Zarządu pełniącym funkcję skarbnika została Magdalena Dutka. Ponadto Członkami Zarządu są: Andrzej Malara, Sabina Kowalska i Zbigniew Wilmański.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj