Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która umożliwia naliczanie opłaty za śmieci na podstawie wielkości lokalu, jego powierzchni lub ilości zużywanej wody.

Podczas wczorajszego piątkowego głosowania posłowie odrzucili natomiast poprawkę, która zakładała, że dopiero w przypadku trzykrotnego nierozstrzygnięcia przetargów na wybór firmy, gmina będzie mogła samodzielnie utrzymywać lub eksploatować instalację do przetwarzania odpadów przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Teraz będzie to możliwe już po pierwszym nieudanym przetargu.

Posłowie odrzucili także m.in. poprawkę Senatu znoszącą obowiązek selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych.

– Dzięki tej ustawie w Polsce może być czysto, a śmieci mogą stać się cennym i pożądamy surowcem, odbieranym od nas w sposób cywilizowany i przetwarzanym w sposób bezpieczny dla naszego zdrowia. Cieszę się niezmiernie, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została już ostatecznie zaakceptowana przez Parlament. Dzięki niej mamy szansę rozwiązać problem góry odpadów, pod jaką tonie Polska oraz osiągnąć unijne normy. Wiem, że Polacy oczekują od nas, abyśmy stworzyli prawo, które pozwoli uporać się z odpadami w kraju, samorządom da skuteczne narzędzie do organizacji odpowiedniego systemu, a przedsiębiorcom zagwarantuje konkurencyjne warunki prowadzenia działalności. Wierzę, że ta ustawa spełni te oczekiwania – skomentował decyzję parlamentu minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, który będzie miał na to 21 dni.

Przewidywane wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj