W Ministerstwie Środowiska trwa opracowywanie założeń do projektu nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Premier Donald Tusk zdecydował, że w pracach nad założeniami nie będą uczestniczyć resorty infrastruktury i rozwoju regionalnego.

Według zapowiedzi resortu środowiska załeżenia do nowelizacji zostaną przekazane do konsultacji pod koniec sierpnia po przyjęciu przez kierownictwo resortu.

Pierwotnie nad projektem założeń pracowały trzy resorty: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Środowiska. Premier zdecydował jednak, że organem właściwym do opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw jest Minister Środowiska.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj