Po zaledwie siedmiu miesiącach budowy w Opolu otwarto w środę nową kompostownię tunelową o wydajności 60 tys. ton rocznie. Inwestycja pochłonęła 20 mln zł.

Budowę realizowano w ramach projektu pn. „Rozbudowa do standardów RIPOK zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez budowę obiektu kompostowni tunelowej na terenie REMONDIS Opole Sp. z o.o. – etap I”. Kompostownia zastąpi dotychczas prowadzony proces biologiczny na placu pryzmowym. – Proces kompostowania odbywać się będzie teraz w dziesięciu tunelach – komorach zamkniętych. Pozwoli to na pełną hermeteryzację procesu. Wyeliminuje uciążliwości odorowe poprzez wyłapywanie podczas stabilizacji biologicznej i neutralizację powietrza procesowego – wyjaśnia Krzysztof Kochalski, wiceprezes Zarządu Remondis Opole. Każdy tunel stanowi odrębny, niezależny moduł z własnym systemem monitoringu, wentylacji, nawadniania oraz zbierania odcieków. Zamontowano też system sond dokonujących m.in. automatycznego pomiaru temperatury. Proces stabilizacji intensywnej zakończy się po osiągnięciu przez stabilizat wymaganych prawem parametrów. Strata prażenia wyniesie mniej niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego nie przekroczy 20% suchej masy. Nowa instalacja będzie w stanie przetwarzać rocznie do 60 tys. ton odpadów ulegających biodegradacji.

Planowany poziom odzysku z odbieranych odpadów komunalnych w rozbudowanym zakładzie wyniesie ponad 65%, z czego w części mechanicznej ok. 25%, a w biologicznej ok. 40%. Ilość odpadów komunalnych przekazywanych do składowania już w 2015 r. nie przekroczy więc 35%. – Nasza inwestycja jest innowacyjna, ponieważ  wyprzedza aktualnie obowiązujące standardy przetwarzania odpadów w Polsce. Ta kompostownia jest przykładem inwestycji długoterminowej, nie tylko spełniającej dzisiejsze wymagania prawa w zakresie przetwarzania odpadów biologicznych, ale przewidująca przyszłe zmiany w prawie – wyjaśnia K. Kochalski. Pod wrażeniem nowej kompostowni był również wiceminister ochrony środowiska Janusz Ostapiuk. – Po zakończeniu kolejnej inwestycji zakład może być przykładem, jak należy rozwiązywać problemy gospodarki odpadami – mówił podczas uroczystego otwarcia. Inwestycja kosztowała 20 mln zł, z czego 14 mln zł stanowiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 
 
 
 

 

Czytaj więcej

Skomentuj