Jest szansa, że w Toruniu powstanie kolejny ogólnodostępny park. I to niemal w sercu miasta. Chce go założyć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli radni zgodzą się na wydzierżawienie tej instytucji gminnych gruntów u zbiegu alei 500-lecia i ul. Fredry, torunianie zyskają miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Właścicielem terenów parkowych u zbiegu alei 500-lecia i ul. Fredry jest Gmina Miasta Toruń. W ich sąsiedztwie stoi interesujący, choć obecnie zaniedbany budynek, w którym niegdyś mieścił się Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie stara willa jest własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ten chciałby urządzić park, nie tylko na terenie otaczającym budynek, ale na przyległych działkach gminnych.

– Koncepcja Funduszu zakłada zagospodarowanie całego dawnego założenia parkowego, obejmującego również nieruchomości gminne. Do Urzędu Miasta Torunia trafił wniosek o wydzierżawienie działek gminnych na okres minimum 30 lat – mówi zastępca prezydenta Torunia, Zbigniew Fiderewicz. – Planuje się rewaloryzację terenów zieleni i ich zagospodarowanie pod kątem prowadzenia  edukacji ekologicznej. Teren parku pozostawałby ogólnie dostępny, zamykany jedynie w godzinach nocnych – na wzór Parku Łazienkowskiego w Warszawie.

Decyzję w sprawie wydzierżawienia Funduszowi terenu radni podejmą 6 września. Jeśli się zgodzą, planowany sposób zagospodarowania terenu obejmował będzie prace prowadzone w oparciu o opracowany projekt waloryzacji zieleni zabytkowego parki miejskiego, który nawiązuje do pierwotnego układu parkowego i ma na celu przywrócenie walorów przyrodniczych, estetycznych i użytkowych parku. Z uwagi na duży zakres prac, których prowadzenie – już na etapie projektowania – będzie wymagało stosownych uzgodnień z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, prace będą prowadzone etapowo. Po stronie Funduszu będzie pozostawał również obowiązek utrzymania już zagospodarowanego terenu w należytym stanie w celu przeznaczenia go do wypoczynku mieszkańcom miasta Torunia.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj