1 / 13

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZGOK Balin została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK- zdecydował małopolski sejmik.

Oddana w czerwcu do użytku nowa instalacja MBP w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie jest już gotowa do przyjmowania odpadów od ponad 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski z obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna oraz Jaworzna. Będą w niej przetwarzane zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego zapis pozwoli na rzeczywistą gospodarkę odpadowo-surowcową w regionie. Dzięki naszej nowoczesnej instalacji zwiększymy ilość odzyskiwanych surowców materiałowych, będziemy produkować paliwo alternatywne dla cementowni oraz kompostować odpady zielone, bioodpady oraz frakcję organiczną odpadów komunalnych. To znacznie ograniczy deponowanie odpadów na składowisku w Balinie oraz wydzielanie się gazu składowiskowego – mówi Magdalena Markiewicz, prezes zarządu ZGOK w Balinie.

Przeczytaj! Nowa sortownia i kompostownia w Małopolsce [GALERIA]

Zgodnie z decyzją środowiskową do instalacji będzie trafiać 58,5 tys. odpadów rocznie, jednak jej możliwości technologiczne są ponad dwukrotnie większe.

Warta około 40 mln zł inwestycja składa się z hali sortowni, żelbetonowych i zamkniętych szczelnie 16 bioreaktorów oraz placu dojrzewania. Zainstalowane w sortowni zaawansowane urządzenia separujące umożliwiają wydzielanie frakcji surowcowych (m.in. folie, plastiki, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz produkcję paliwa alternatywnego RDF, stosowanego w procesach energetycznych na przykład w cementowniach.

– Wydzielona frakcja organiczna odpadów komunalnych, tak jak inne bioodpady, trafia do sterowanych komputerowo bioreaktorów, w których zachodzi proces kompostowania. Powietrze powstające w tym procesie podlega wieloetapowemu oczyszczaniu – w płuczce oraz biofiltrze z kory i karpiny o masie 421 ton. Powstały stabilizat jest nieaktywny biologicznie i  może być deponowany na składowisku bez wpływu na środowisko – podkreśla Magdalena Markiewicz.

Czytaj więcej

Skomentuj