Już w ponad 300 domach na terenie Jaworzna zamarzła instalacja wodociągowa. To efekt utrzymujących się od kilku tygodni silnych mrozów, ale także nieodpowiedniego zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych. By ułatwić mieszkańcom zgłaszanie awarii MPWiK uruchomiło dodatkowy numer alarmowy.

Wszelkie przypadki zamrożenia instalacji wodociągowej oraz rozsadzenia wodomierzy można zgłaszać pod dodatkowym numerem tel. 32 / 318 60 85. Można również dzwonić pod dotychczasowe numery telefonów 994 (bezpłatny) lub 32 / 616 41 45.

– Ponadto w obecnej nadzwyczajnej sytuacji do rozmrożeń instalacji wodociągowej skierowaliśmy dodatkowe brygady pracowników, zakupiliśmy dodatkowy, wspomagający prace w terenie sprzęt, a mieszkańcom, których sytuacja dotknęła, dostarczamy wodę beczkowozem oraz w opakowaniach jednostkowych – tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK.

MPWiK przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, należy:

– zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
– studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, a w szczególności zwrócić uwagę czy pokrywy nie są uszkodzone,
– zabezpieczyć wodomierze izolacją cieplną (pianka, niepotrzebna tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
– nieocieplone przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia odpowiednio zaizolować – ocieplić,
– elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:

– nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,
– nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
– nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
– regularnie czyścić  wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj