W Sulikowie powstała oczyszczalnia ścieków warta 7 milionów złotych. Nowoczesna inwestycja powstała dzięki pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Roboty przy budowie zakładu zakończono 21 października, prace trwały od maja 2010 r. – Nowa inwestycja przyczyni się do oczyszczenia wód Nysy Łużyckiej, która jest rzeką graniczną z naszymi zachodnimi sąsiadami – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W jej wodach jest pełno bakterii fekalnych. Ten kłopotliwy prezent pochodzi z szamb w przygranicznych gminach wiejskich, m.in. Platerówce i Sulikowie. Tam ścieki praktycznie bez oczyszczenia trafiają do gleby lub wprost do Czerwonej Wody, dopływu Nysy Łużyckiej. Skutek jest taki, ze zagrożone są m.in. ujęcia wody pitnej dla Zgorzelca i Goerlitz oraz kąpieliska po obu stronach granicy. 

Chociaż gminy Platerówka i Sulików mają wodociągi, to do niedawna nie było tam ani jednego kilometra kanalizacji. Budowa oczyszczalni jest częścią większego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Realizuje go spółka SUPLAZ, powołana przez Gminy Platerówka, Sulików i Zgorzelec, zrzeszone w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Spółce przyznano unijną dotację w wysokości 36 mln złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu wsparł zadanie pożyczką w wysokości ponad 10 mln zł. Za te pieniądze spółka już wybudowała oczyszczalnię Trwają prace nad siecią wodociągową i kanalizacyjną. Łączna długość tych instalacji to ponad 56 km. Już wykonano 41 km. Z kanalizacji skorzysta ponad 4,5 tys. mieszkańców. Cały projekt jest oszacowany na ponad 60 mln złotych.

źródło: wfosigw.wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj