1 / 14

Zakończyła się 13. Konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” organizowana przez wydawnictwo Abrys.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne: Rozwiązania wspierające selektywną zbiórkę, segregację i recykling odpadów oraz Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Co z odpadami biodegradowalnymi?

Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej mówiła na temat trudności selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielomieszkaniowej. Zwróciła przy tym szczególną uwagę na segregację odpadów biodegradowalnych. Jako dobry przykład od rozwiązania problemu podała rozwiązania zagraniczne m.in. z austriackiego Skockerau, gdzie kilkanaście lat temu wprowadzono specjalne 8-litrowe pojemniki na odpady biodegradowalne.

– One są opróżniane co dwa dni przez tamtejszy zakład komunalny. Wyliczono bowiem, że średnio rodzina jest w stanie  w ciągu tych dwóch dni zapełnić taki pojemnik – przekonywała.

Andrzej Sobolak prezes Biorcyklingu zwrócił uwagę pomocne przy segregacji odpadów biodegradowalnych będzie wprowadzenie worków kompostowalnych. Jak dodał ważna jest też dobrze przemyślana edukacja, która zachęci mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.

Produkujmy mniej śmieci

Filip Piotrowski ze stowarzyszenia Zero Waste przekonywał, że remedium na brak selektywnej zbiórki są wysokie kary. Jako przykład podał holenderskie Maastricht, gdzie wprowadzono specjalnie czipowane worki na odpady. – System rozpoznaje kto jak segregował, a mieszkańcy boją się wysokich kar. Ta metoda jest skuteczna – przekonywał.

System kaucyjny

Piotrowski, w prelekcji, skupił się na zagranicznych rozwiązaniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym mających na celu zwiększenie selektywnej zbiórki i recykling odpadów. Jego zdaniem najważniejszą sprawą nie jest segregacja odpadów, ale ograniczenie ich wytwarzania.

– Recykling to nie jest rozwiązanie, zapomnieliśmy, że trzeba ograniczać ilość odpadów a nie ich przetwarzanie. Szansą dla nas są rozwiązania, które funkcjonują w Europie. Pierwszy element to ograniczenie ilości odpadów do opakowań wielorazowych.

Ponadto zdaniem Piotrowskiego sytuację na rynku poprawi system kaucyjny, którego wprowadzenie zamknie na obieg.

– Tak jak w Skandynawii odzyskamy towar do recyklatu nawet w 90%.  Ale nie tylko tam. Na przykład na Litwie poziom zbiórki był podobny jak w Polsce. Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego poziom wzrósł do 90% – przekonywał.

Jak zaznaczył ww. system najlepiej stworzyć w oparciu o doświadczenia krajów, w których rozwiązanie takie już funkcjonuje.

–  Niestety z głosów ministerstwa wynika, że będziemy tworzyć własną drogę. A to nie wróży dobrze – przewidywał przedstawiciel Zero Waste.

Monika Mierosławska ze Stowarzyszenia Polski Recykling zwróciła uwagę na ro, że słaba selektywna zbiórka spowodowana jest brakiem ekomodulacji: – Na rynku są towary nie nadające się do recyklingu – mówiła. – Problemem jest też luka inwestycyjna. Szacujemy lukę inwestycyjną w recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie 7,5 mld zł. Jest to koszt wybudowania 34 zakładów recyklingu

PSZOK-i są potrzebne

Andrzej Gorczycki z Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie  omówił funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wejherowie.

Z kolei Mariusz Piasecki z Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o wygłosił prelekcję pt. “PSZOK w systemie zbierania odpadów – kiedy i komu się opłaca?”

Sektorowe ramy kwalifikacji

Drugi dzień konferencji zakończyła dyskusja nad wnioskami z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami. Udział w dyskusji wzięli: – dr inż. Barbara Kozłowska, z Politechniki Łódzkiej, Agnieszka Buze z Krajowej Izby Gospodarczej, Jadwiga Szermach z Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o., dr inż. Jacek Połomka z Zakładu Zagospodarowania odpadów w Marszowie oraz Magdalena Słocińska z Mabea Sp. z o.o., ekspertka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, która przed dyskusją szczegółowo omówiła ww. projekt.

Zdaniem panelistów opracowanie sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki odpadami pozwoli na podniesienia kwalifikacji pracowników, przyczyni się do podniesienia poziomu  edukacji (szczególnie na poziomie techników) oraz będzie ułatwieniem przy rekrutacji potencjalnych pracowników branży odpadowej.

Czytaj więcej

Skomentuj