Zgodnie z obecnymi urbanistycznymi trendami miasta mają być wygodnym, bezpiecznym i możliwie najbardziej zbliżonym do natury otoczeniem człowieka. Mają też zapewniać swoim mieszkańcom szereg wyspecjalizowanych usług. Jednak bez dobrze funkcjonującego lub zrewitalizowanego centrum miasta, o pełnym sukcesie w powyższych zakresach nie może być mowy. Temat ten szeroko omówiony zostanie podczas Webinarium on-line pt. Rewitalizacja centrów miast.

Z pozoru oczywiste jest to, że miasta koncentrują się wokół swoich centrów. Najprostszy schemat to ratusz, wokół niego rynek, wokół rynku siatka ulic, przeważnie z  uzupełnieniem w postaci historycznie uwarunkowanych świątyń, plantów (w miejscu dawnych miejskich murów,) a także opływającej centrum miasta rzeki.

Miasta poza centrami

Jednak upływ czasu i rozwój, szczególnie większych aglomeracji, w wielu przypadkach w różny sposób zweryfikował wytyczne magdeburskiego czy też polskiego prawa, na których lokowano większość naszych miast. Obecnie zatem, w najlepszym razie dawne użytkowe centra stały się przyciągającymi turystów starówkami, a w znacznie gorszym, do dziś nie do końca zagospodarowanymi wyrwami w miejskim organizmie, które przeważnie są bolesną pamiątką po ciężkich walkach okresu II wojny światowej.

W innych przypadkach dawne centra miast „wyludniały się” na skutek migracji mieszkańców na przedmieścia.

Jeszcze innym aspektem tego zjawiska jest urbanizacja i konieczność tworzenia lokalnych centrów, które przejmować będą administracyjno-społeczno-kulturalne zadania dla pożytku mieszkańców rozrastających się osiedli czy coraz gęściej zaludnionych przedmieść.

Wszystkie powyższe urbanistyczne zagadnienia łączy konieczność podjęcia przemyślanych działań, których rezultatem może być dobrze i skutecznie przeprowadzona rewitalizacja.

Webinarium pt. Rewitalizacja centrów miast

Powyższy temat, pod fachowym kątem, podczas Webinarium pt.: Rewitalizacja centrów miast”, podejmą nasi prelegenci, czyli specjaliści dysponujący szeroką wiedzą i praktyką z zakresu projektowania oraz urbanistyki.

Program i zapisy  

Webinarium on-line pt.: „Rewitalizacja centrów miast” odbędzie się w środę, 24 sierpnia br., w godzinach od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje o programie Webinarium dostępne są na internetowej stronie: rewitalizacjamiasta.abrys.pl

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej

Skomentuj