Instytut na rzecz Ekorozwoju wybrał pięć samorządów, w których, w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów, prowadzone będą obliczenia śladu węglowego. Obok powiatów: poddębickiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego i Płocka, w projekcie weźmie udział także Jaworzno.

Badania będzie można wykorzystać do lepszego zarządzania energią i zasobami środowiska oraz pozwolą lepiej zaplanować inwestycje ekologiczne w miastach.

Ślad węglowy to popularny wskaźnik mierzący obciążenie atmosfery – jest on całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Obliczenie tego wskaźnika pozwala samorządom sprawdzić na ile obciążają one atmosferę. Znając wielkość swojego śladu węglowego powiaty mogą szukać sposobów na redukcję emisji szkodliwych gazów.

Pierwsze badania będą prowadzone w Jaworznie jeszcze w tym roku. Obliczanie śladu węglowego wiąże się ze zgromadzeniem i przeanalizowaniem wielu danych z kilku lat i z kilku różnych dziedzin. Wśród nich znajdują się między innymi: wielkość zużycia energii elektrycznej, liczebność różnych typów budynków, liczba zarejestrowanych pojazdów, informacja o rodzaju drzewostanów na terenach leśnych, pogłowie zwierząt gospodarskich, powierzchnia gleb organicznych, ilość ścieków komunalnych oraz sposoby ich oczyszczania.

– Ilość danych podlegających weryfikacji powoduje, że obliczenie śladu węglowego jest dla jednostki samorządowej dość dużym obciążeniem – koszt badania wynosi od 20 do 50 tys. złotych – tłumaczy zastępca prezydenta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek. – Dzięki zakwalifikowaniu naszego miasta do projektu, zespół programu Dobry Klimat dla Powiatów wykona dla nas te badania bezpłatnie.

W ramach projektu, badania zostaną wykonane dwukrotnie – w 2011 i 2015 r. Do oceny śladu węglowego zostanie wykorzystana uproszczona metodologia wypracowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Wyniki będą opracowane w formie raportów i zawierać będą analizę śladu węglowego i rekomendacje działań zmierzających do jego zmniejszenia. Obecnie tego typu obliczenia posiadają jedynie 4 miasta w Polsce: Poznań, Warszawa, Bielsko-Biała i Bydgoszcz.

– Raporty z wykonanych w Jaworznie badań będą wykorzystane m.in. jako element zachęcający także inne jednostki samorządu do wykonania obliczeń swojego śladu węglowego. Dzięki temu istnieje szansa, że więcej miast i powiatów zdecyduje się na przeprowadzenie analiz, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska w całej Polsce – mówi prezydent Kaczmarek.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj