W piątek w Sopocie zostaną podpisane umowy w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Harmonogram prac do 2015 r. zakłada m.in. przebudowę wałów i systemu przeciwpowodziowego rzeki Elbląg oraz przebudowę wałów jeziora Drużno i rzeki Wąskiej.

Uroczyste podpisanie umów nastąpi podczas konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

–  Nasz projekt to dla Żuław i mieszkańców tych ziem być albo nie być – podkreśla Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Po podpisaniu umów chcemy jak najszybciej przystąpić do prac, których jest bardzo wiele. Harmonogram prac do 2015 roku zakłada bowiem przebudowę m.in. wałów rzeki Elbląg od miasta do rzeki Babicy,  systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Fiszewki, systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze oraz przebudowę wałów jeziora Drużno i rzeki Wąskiej. W planach mamy także przebudowę stacji pomp Kławki, Majkowo, Nowe Pole, Fiszewka, Gajowiec, Dłużyna, Topolno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Klepa, Jezioro.

Projekt obejmuje tereny dwóch województw, 10 powiatów, w tym dwa miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Elbląg) oraz 16 gmin żuławskich i 23 gmin okołożuławskich, w tym Gdańsk i Elbląg. Szacowany koszt I etapu projektu to 647 mln zł, maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 85 proc. wartości projektu, czyli 550 mln zł.

Partnerami projektu obok Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu są: Urząd Miasta Elbląga, Urząd Miasta Gdańska, Powiat Gdański, Samorząd Województwa Pomorskiego razem z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.

„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław” to kluczowy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez wykonanie niezbędnych prac związanych z odbudową i modernizacją systemu zabezpieczeń powodziowych.

 Efektem  projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie życia i majątku ludzi oraz poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. 

Źródło: Gabinet Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj