Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Syców ma zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków i wybudowane 4 kilometry kanalizacji.

Nowe inwestycje są warte 18 milionów złotych. Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu to ponad 6 milionów złotych. Wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniosło około 7 milionów złotych. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy. Z nowych inwestycji skorzysta 8,6 tys. mieszkańców.

Dzięki unowocześnieniu oczyszczalni zmniejszy się ilość azotu w ściekach odprowadzanych do środowiska. Przedsięwzięcie było realizowane od 2008 roku. Uroczyste otwarcie zakładu miało miejsce 20. października br.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj