Zakończyły się prace przy budowie oczyszczalni wód opadowych przy ulicy Grabowej w Płocku.

Inwestycja objęła budowę oczyszczalni wód opadowych, kolektora zrzutowego do rzeki Słupianki oraz sieci kanalizacji deszczowej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie dalsza rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej tzw. zlewni wschodniej w Borowiczkach (tj. obszaru po wschodniej stronie ulicy Harcerskiej), co umożliwi w przyszłości budowę infrastruktury drogowej na tym obszarze. Poza tym ścieki deszczowe będą oczyszczane z substancji ropopochodnych i zawiesin, co pozwoli chronić środowisko przed degradacją.

Prace wykonała spółka Budexpol z Sierpca. Koszt inwestycji to 2 mln 863 tys. złotych.

źródło: plock.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj