Już dziś otwarta zostanie w Zawidowie k. Zdorzelca nowoczesna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnię ścieków z blisko 30 km sieci kanalizacyjno – wodociągowej.
Jej przepustowość wyniesie 1100 m3 nieczystości na dobę. Powstanie oczyszczalni ma służyć przede wszystkim poprawie jakości wód granicznej rzeki, Nysy Łużyckiej, która płynie przez Czechy, Polskę i Niemcy. –Rzeka będzie mogła uzyskać II klasę jakości wód, zgodną z europejskimi normami – mówi Robert Borkacki z WFOŚiGW we Wrocławiu. –Strona niemiecka szczególnie narzeka na duże zanieczyszczenie Nysy a zwłaszcza na bakterie fekalne, które niestety po części biorą się z niesprawnych szamb po stronie polskiej – dodaje Borkacki. Podobny problem mają też południowi sąsiedzi – Czesi. Dlatego też w planach jest wybudowanie rury łączącej przygraniczne Habartice z oczyszczalnią w Zawidowie. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 10 mln zł. Pieniądze dały UE, WFOŚiGW we Wrocławiu oraz pochodzą ze środków własnych gminy Zawidów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj