16 września wójt gminy Dobromierz (woj. dolnośląskie) podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT z Częstochowy umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Serwinowie.

Jest to element zadania inwestycyjnego "Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – faza I reprezentowanego przy współudziale Norweskich Mechanizmów Finansowych".

Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na koniec września 2009 r., a zakończenia na 30 września 2010 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość robót określono na 3.401.886,25 zł.

Jest to ostatni z trzech rozstrzygniętych przetargów, który kończy niezbędne formalności i otwiera etap budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Dobromierza i Serwinowa.

źródło: dobromierz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj