1 / 5

Do końca listopada w miejscowości Rogoźnik (gm. Bobrowniki, woj. śląskie) zostanie rozbudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych. Inwestycja warta blisko 3,9 mln zł doprowadzi do podwojenia przepustowości obiektu.

Wykonanie tego zadania powierzono konsorcjum firm Adamczyk i Syn z Dąbrowy Górniczej oraz Wonam-Konstrukcje z Jastrzębia-Zdroju. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości obiektu z 1000 m3/d do 2000 m3/d (12 000 RLM).

Potrzeba rozbudowy pojawiła się, kiedy obciążenie istniejącego ciągu technologicznego osiągnęło maksymalny poziom. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu drugiego, bliźniaczego ciągu oczyszczania biologicznego, bazującego na analogicznej technologii, oraz na wymianie dotychczasowego wyposażenia oczyszczalni (pompy w pompowni głównej, prasa osadowa) na większe, o wydajności odpowiadającej zwielokrotnionej przepustowości oczyszczalni. W ramach zadania powstaną nowe obiekty, takie jak zbiornik biologicznego oczyszczania oraz wiata odbioru osadu. Ponadto planowane są przebudowa pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalno-dyspozytorskim, korekta istniejącej drogi dojazdowej, a także poszerzenie drogi wjazdowej.

Eko lokator Toruń

Projekt, którego wartość wynosi blisko 3,9 mln zł brutto, został wsparty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj