W Strzegomiu została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wyposażona m.in. w zbiornik biogazu, umożliwiający produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Prąd ze ścieków ogrzewa komory i pomieszczenia obiektu. Wybudowano także około 50 km kanalizacji dla ponad 5,5 tys. osób.

– Z nowej oczyszczalni ścieków korzystać mogą nie tylko mieszkańcy Strzegomia, ale także Morawy, Międzyrzecza czy Olszan – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Przepustowość oczyszczalni wynosi 6200 metrów sześciennych ścieków na dobę. Realizacja projektu to także 10 nowych przepompowni i 2 nowe tłocznie ścieków.Całe zadanie jest wyceniane na 50 milionów złotych. Dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 23 milionów złotych. Wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu to 7,7 miliona złotych.

Strzegomski projekt jest jednym z zadań realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wsparciu udzielanemu z tego Programu i z WFOŚiGW we Wrocławiu na Dolnym Śląsku powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Dwie nowe oczyszczalnie zostały wybudowane w: Ziębicach i Sulikowie. Zmodernizowano pięć takich obiektów w: Środzie Śląskiej, Nowogrodźcu, Strzegomiu, Strzelinie i Oławie. WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł do tej pory z beneficjentami POIiŚ 10 umów.

Łączna wartość nowych inwestycji wynosi 800 milionów złotych. POIiŚ to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Ponad 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj