1 / 3

W poznański parku Sołackim powstał kolejny układ osadnika i separatora, oczyszczający wody opadowe z rejonu ul. Śląskiej. Przy okazji jego budowy wyremontowano fragmentu alejki parkowej.

Nowy element sieci kanalizacji deszczowej został zamontowany w poznańskim parku Sołackim, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Małopolskiej i Śląskiej.

Dzięki układowi osadnika i separatora wody opadowe są oczyszczane z substancji ropopochodnych, podczyszczane i dopiero w takiej postaci trafiają do płynącej przez park rzeki Bogdanki.

To trzeci podobny zespół urządzeń w tej okolicy. Poprzednie, o dokładnie takich samych funkcjach powstały w rejonie ul. Pomorskiej i Kaszubskiej.

„Dzięki nim poprawia się jakość wód opadowych trafiających do Bogdanki z ulic sąsiadujących z parkiem Sołackim” – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Powstanie osadnika i separatora nie ograniczyło się do rozbudowy infrastruktury podziemnej. W ramach robót budowlanych wyremontowany został fragment alejki parkowej, wykonano także przejazd techniczny przez torowisko tramwajowe w ul. Małopolskiej. Ponadto wymieniony został betonowy wylot kanału deszczowego do Bogdanki.

Inwestycja kosztowała 1,16 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj