W Urzędzie Miasta Ruda Śląska nastąpiło podpisanie kontraktu na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Umowa dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni „Halemba Centrum”.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z Gdyni. Firma w ramach Zadania „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – Etap II – Odcinki A7, A11, A12, Z3” wykona ponad 6 kilometrów kanalizacji grawitacyjnej, prawie 3 kilometry kolektorów tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. Roboty będą prowadzone w rejonie ulic Kokota, Ligockiej, Orzeszkowej, Kochłowickiej, Karczmarka, Traugutta, Odrzańskiej, Poniatowskiego i Piotra Skargi. Zgodnie z kontraktem wartość robót wyniesie 4.214.868,41 euro brutto.

Roboty kanalizacyjne w ramach tego kontraktu powinny zostać zakończone do końca II kwartału 2010 roku.

Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” jest realizowany w ramach programu „Czysta Kłodnica”, który polega na oczyszczaniu wód Kłodnicy poprzez m.in. ograniczenie stężenia zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych trafiających do tej rzeki. Założenie programu odzwierciedla bezpośrednio ustalenia Konwencji Helsińskiej, której celem jest ochrona wód Morza Bałtyckiego. Dzięki urzeczywistnianiu koncepcji tej Konwencji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym poprawi się jakość wód w rzekach, co w dalszej kolejności wpłynie na polepszenie stanu wód Bałtyku.
 
Rudzki Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” jest realizowany od 2002 roku i składa się z sześciu zadań inwestycyjnych, w ramach których założono budowę nowej oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum”, modernizację istniejącej oczyszczalni „Orzegów”, likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie całego miasta.

Projekt współfinansowany jest w 65 % przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Całość robót w ramach Projektu zostanie zakończona do połowy 2010 roku.

źródło: ruda-sl.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj