W Kołobrzegu podpisano umowę na odbudowę i rozbudowę umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu. Inwestycja warta ok. 55 mln zł jest w 85% finansowana ze środków unijnych.

Wykonawcą będzie konsorcjum czterech firm, którego liderem jest spółka Moebius Bau Polska ze Szczecina. Inwestorem jest Urząd Morski w Słupsku (Pomorskie). Projekt w 85 proc. jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą część pieniędzy wykłada Skarb Państwa.

W ramach inwestycji w Kołobrzegu w odległości 120-150 m od brzegu wybudowany zostanie składający się z 12 części próg podwodny, którego zadaniem będzie wytłumianie przybijających do brzegu fal morskich. Do jego budowy zostanie użytych ok. 200 tys. ton narzutu kamiennego. Wykonany zostanie również system 35 ostróg o długości ok. 110 m każda, których głównym zadaniem jest kumulowanie piasku nanoszonego do strefy przybrzeżnej przez wzdłużny prąd morski. Natomiast strefa od progu podwodnego do linii brzegowej na trzykilometrowym odcinku zostanie zasilona ok. 700 tys. m sześc. piasku z dna morskiego. Ekologicznym efektem inwestycji ma być uzyskanie plaży o minimalnej szerokości 15 m. Zakłada się, że faktycznie będzie ona miała szerokość 30-50 m.

Inwestycja ma zakończyć się 7 marca 2012 r. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj