Fundacje Nasza Ziemia oraz Sprzątanie świata – Polska wystosowały do ministrów środowiska, gospodarki oraz spraw wewnętrznych i administracji list otwarty w sprawie niekontrolowanego wwozu odpadów na terytorium Polski w związku z wejściem do strefy Schengen.

Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska
Pan Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki
Pan Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Panowie Ministrowie,

Polska weszła do strefy Schengen. Oznacza to ułatwione przemieszczanie się bez kontroli na przejściach granicznych. Dla Polski oznacza również nowe ekologiczne, gospodarcze i społeczne wyzwania!

Fundacja Nasza Ziemia od wielu lat dostaje informacje o hurtowym przywożeniu odpadów do naszego kraju, zwłaszcza uciążliwych dla zagospodarowania i niebezpiecznych. Powoduje to liczne problemy z zaśmiecaniem i psucie dopiero co wprowadzonego w Polsce systemowego zagospodarowania odpadów. Efektem jest degradacja środowiska i wymierne straty dla polskiej gospodarki. Powszechnie znane są przypadki nielegalnego wwożenia transportów śmieci. Zalegają one potem w lasach, na polach czy nawet na prywatnych posesjach. Na masową skalę przywożone są również odpady motoryzacyjne czy bezużyteczne ubrania! Niedawno w Kostrzynie znaleziono transport rozsypujących się akumulatorów. W podgubińskich lasach piętrzą się stosy starych lodówek. Takich przykładów można jeszcze podać, niestety, bardzo wiele.

Jeżeli do tej pory nie potrafiliśmy sobie skutecznie poradzić z tym procederem – co zatem będzie dziać się po otwarciu granic? Czy odpowiedzialne za tę sprawę służby, pozostające w gestii Panów Ministrów są wystarczająco przygotowane do działania w tych znacznie trudniejszych warunkach? Czy są przygotowane na nieuchronne egzekwowanie prawa wobec zanieczyszczających? Czy praca służb z poszczególnych ministerstw będzie koordynowana? Czy planowane są działania, dzięki którym Polacy zostaną poinformowani o problemie i nauczeni jak reagować w przypadku podejrzanego transportowania śmieci?

Uprzejmie prosimy Panów o odpowiedź na te ważne pytania. Apelujemy także do Panów o skuteczną walkę z nielegalnym wwożeniem na teren Polski odpadów, które – jesteśmy przekonani – nabierze na sile po 21 grudnia! Szczególnie niezbędne jest stworzenie lepszych możliwości działania w tym zakresie dla służby celnej, Policji, straży miejskich, inspektorów ochrony środowiska. Ważne jest także informowanie o potrzebie społecznej kontroli i konieczności reakcji – mediów, organizacji społecznych oraz obywateli. W tych działaniach można liczyć na zaangażowanie Fundacji Nasza Ziemia i, jesteśmy pewni, całego szeregu innych organizacji społecznych i biznesowych, które zainteresowane są racjonalną i skuteczną gospodarką odpadami w Polsce.
Warszawa, 21 grudnia 2007 r.

Z poważaniem,

Mira Stanisławska-Meysztowicz     Sławomir Brzózek                Dominik Dobrowolski
Prezes Zarządu                                 Wiceprezes Zarządu            Wiceprezes Zarządu
Fundacji Nasza Ziemia                   Fundacji Nasza Ziemia        Fundacji Sprzątanie świata -Polska

Czytaj więcej

Skomentuj