Aż 31 proc. polskich nabywców przestało kupować produkty ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko. Z roku na rok, jako konsumenci, podejmujemy także znacznie więcej działań mających na celu ograniczenie zużycia plastikowych odpadów. Takie dane płyną z najnowszego raportu GfK “Who Cares? Who Does?” przedstawiającego postawy i zachowania polskich nabywców wobec marek i producentów w kontekście ochrony środowiska.

Z raportu wynika, że odsetek polskich konsumentów, którzy podejmują konkretne działania związane z redukcją plastikowych odpadów, w ciągu roku wzrósł z 18 proc. do 21 proc. Równocześnie, z 41 proc. do 35 proc. zmalała liczba nabywców, których można uznać za grupę lekceważącą problem.

Według danych GfK, to właśnie nadmiar plastikowych odpadów pozostaje dla nas głównym problemem środowiskowym, którego obawiamy się najbardziej. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz marnotrawstwo żywności.

Aż 48 proc. kupujących w Polsce czuje się osobiście dotknięta problemami środowiskowymi, a 31 proc. przestało kupować określone produkty lub kategorie produktów ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko lub społeczeństwo.

W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej polskich konsumentów deklaruje częste podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia plastikowych odpadów. Aż 55 proc. używa opakowań uzupełniających, o ile te są dostępne, a 54 proc. stara się unikać plastiku podczas kupowania owoców i warzyw. Ponadto 83 proc. kupujących używa również własnej torby na zakupy, a 77 proc. rezygnuje z zakupu plastikowych sztućców i talerzy na przyjęcie lub grilla. Największa zmiana w naszych postawach dotyczyła jednak biodegradowalnych patyczków higienicznych, których kupno zadeklarowało 34 proc. kupujących, względem 23 proc. przed rokiem.

Recykling na dobrej drodze

W swoim najnowszym raporcie GfK sprawdziło także jakie jest podejście polskich kupujących do recyklingu. 92 proc. nabywców zadeklarowało, że zawsze lub często segreguje plastikowe opakowania, a 88 proc. zaznaczyło, że regularnie poddaje recyklingowi szklane odpady. Ponad 80 proc. wskazań odnotowały także papier i kartony. –

– Polscy konsumenci mocno wierzą w segregację odpadów, choć w tym aspekcie aż 46 proc. badanych podkreśliło potrzebę otrzymywania dokładniejszych instrukcji i bardziej precyzyjnych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób z nimi postępować. Podstawa leży więc w edukacji i konsekwentnym uświadamianiu nabywców co należy zrobić z danym opakowaniem – tłumaczy Szymon Mordasiewicz z GfK.

Badani wskazali również na segment rynku, wobec którego kierują najwięcej postulatów związanych z redukcją i zarządzaniem plastikowymi odpadami. Są to producenci. Obecnie aż 47 proc. nabywców uważa, że to właśnie producenci powinni w największym stopniu przyczynić się do rozwiązania „plastikowego problemu” i zapobiec jego rozprzestrzenianiu. W drugiej kolejności oczekiwania kierowane są do rządu (29 proc. wskazań). Co piąty konsument jako najważniejsze ogniwo w walce w plastikiem wskazał samego siebie, a tylko 4 proc. oczekuje takich działań od detalistów.

– Tylko 15 proc. wszystkich polskich nabywców było w stanie wskazać choć jedną markę producenta żywności, napoju lub kosmetyków, która w ich oczach robi dużo na rzecz środowiska. W tej kwestii tylko nieco lepiej poradzili sobie detaliści, gdzie odsetek pozytywnych wskazań wyniósł 18 proc.. Warto przy tym zauważyć, że segment rynku wobec którego jedynie 4 proc. konsumentów kieruje konkretne oczekiwania na rzecz środowiska przoduje dziś w uznaniu i rozpoznaniu podejmowanych działań – podsumowuje Sz. Mordasiewicz.

Czytaj więcej

Skomentuj