Dzięki unijnym i krajowym środkom – w łącznej wysokości 50 milionów złotych – w Oławie powstanie około 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dziś we Wrocławiu Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW przekazał potwierdzenie Ministra Środowiska przyznania unijnej dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie. Odebrał je Krzysztof Pękala, prezes ZWiK. 

Wysokość wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 36 milionów złotych. Nisko oprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyniesie około 25 milionów złotych. W inwestycyjnych planach, oprócz budowy i modernizacji sieci wod.-kan., jest jeszcze rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oławie. Z nowych inwestycji skorzysta ponad 2,2 tys. mieszkańców. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 2012 r.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj