Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że gmina Olsztyn nadużyła pozycji dominującej na rynku wywozu i składowania odpadów komunalnych – informuje serwis samorządowy PAP.

UOKIK zajął takie stanowisko, ponieważ firmy odbierające śmieci od mieszkańców muszą wywozić je wyłącznie do miejskiej spółki sortującej. UOKiK nie nałożył na gminę Olsztyn kary finansowej, ponieważ zobowiązała się ona, że do końca listopada wprowadzi zmiany w przepisach, które dopuszczą na rynek wywozu śmieci firmy konkurencyjne wobec miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Gmina musi również złożyć do 10 grudnia sprawozdanie z realizacji tego zobowiązania.

źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj