446 warszawskich kasztanowców zostało objętych szczególną ochroną przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – na ich pnie zostały nałożone opaski lepowe, mające na celu odłów szkodników. W takim ochronnym „ubraniu” pozostaną do końca sierpnia br.

Opaski lepowe z czarnej folii o szerokości co najmniej 60 cm, wzbogacone środkiem feromonowym są nieinwazyjną, mechaniczną metodą o potwierdzonej skuteczności w walce z ograniczeniem liczebności szrotówka. Opaski zostały założone na pnie drzew na początku maja; w połowie lipca ponownie pokryte były środkiem feromonowym. Zostaną zdjęte do końca sierpnia. Zabiegiem zostało objętych 446 drzew rosnących w pasach zieleni przyulicznej (wg załączonego wykazu).

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy przez Katedrę Entomologii Stosowanej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW oraz Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie wskazały, że najskuteczniejszymi metodami ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem są: systematyczne wygrabianie liści oraz ich utylizacja w celu ograniczenia liczebności szkodnika oraz wzmacnianie zaatakowanych drzew poprzez zasilanie doglebowymi nawozami wieloskładnikowymi i podlewanie w czasie suszy. Jako uzupełniające zabiegi należy stosować opaski chwytne na pniu i pułapki feromonowe w koronach drzew.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj