Przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne od m.in. dostępnych zasobów wód podziemnych, mają zacząć obowiązywać za dwa lata, od 1 stycznia 2024 r., a nie od 1 stycznia 2022 r. Tak przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez ministra infrastruktury rządowy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Jeszcze dwa lata

Zgodnie z nim o dwa lata zostaną odroczone przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych, odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Nowe przepisy miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Do końca roku

Zgodnie z Prawem wodnym do 31 grudnia 2021 r. górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty stałej wynoszą:

  • za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;
  • w przypadku wód powierzchniowych jest to 250 zł na dobę za 1m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Czytaj więcej

Skomentuj