Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: rozporządzenie

Łącznie artykułów: 33.

Baterie pod specjalnym nadzorem UE

Baterie pod specjalnym nadzorem UE

Rada Unii Europejskiej przyjęła dziś (10 lipca br.), nowe rozporządzenie dotyczące metod zrównoważonego postępowania w odniesieniu do baterii, zarówno tych funkcjonujących, jak i zużytych. Rozporządzeniem objęty zostanie zatem cały cykl wykorzystania baterii – od ich produkcji po ponowne użycie i recykling.

Opublikowano uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii

Opublikowano uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii

16.11.2021
0

Ustawa licznikowa stworzyła ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiających integrację energetyki rozproszonej oraz zniosła dotychczasowe bariery dla funkcjonowania magazynów energii, takie jak podwójne naliczanie opłat sieciowych. W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające przepisy wykonawcze do ustawy.

Opłaty za pobór wody. Nowe zasady z opóźnieniem

Opłaty za pobór wody. Nowe zasady z opóźnieniem

10.11.2021
0

Przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne od m.in. dostępnych zasobów wód podziemnych, mają zacząć obowiązywać za dwa lata, od 1 stycznia 2024 r., a nie od 1 stycznia 2022 r. Tak przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Nowe rozporządzenie osadowe

Nowe rozporządzenie osadowe

28.09.2021
0

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych trafił do Komisji Europejskiej. Istotą zmian ma być doprecyzowanie przepisów w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie oznaczania parametrów jakościowych i warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania. Zmiany w rozporządzeniu to jeden z tematów trwającej w Kołobrzegu konferencji osadowej.

Gospodarka odpadami: jakie będą stawki zabezpieczenia roszczeń?

Gospodarka odpadami: jakie będą stawki zabezpieczenia roszczeń?

08.08.2018
0

Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie i składowanie odpadów, które mają pokrywać koszty ewentualnych „negatywnych skutków prowadzonej działalności”. Czy stawki nie są za wysokie, skoro ostatecznie zapłacą za nie mieszkańcy?

Odpady kaloryczne – coraz bardziej palący problem

Odpady kaloryczne – coraz bardziej palący problem

Rozporządzenie ministra gospodarki, które zakazuje składowania określonych rodzajów odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg zrodziło wiele problemów w funkcjonowaniu zakładów zagospodarowania odpadami. Czy narastające problemy nie są sygnałem do rozważenia zmiany nietrafionych regulacji?

Brak rozporządzeń ws. MBP to duży problem dla zakładów

Brak rozporządzeń ws. MBP to duży problem dla zakładów

Wymagania dotyczące mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych nie są w Polsce szczegółowo określone, a resort środowiska nie przewiduje wydania nowych przepisów. To oznacza, że inwestorzy zarządzający zakładami nie mają podstaw technologicznych, wedle których mogliby wybrać optymalną technologię.

css.php
Copyright © 2024