Nie rozporządzenie ministra, lecz nowe konkluzje BAT będą decydowały o tym, jakie wymagania postawione zostaną przed instalacjami prowadzącymi procesy MBP – wynika z informacji przekazanych naszej redakcji przez Ministerstwo Środowiska.

Przypomnijmy, że od 24 stycznia 2016 r. brakuje przepisów, które szczegółowo określałyby wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Do niedawna obowiązywało Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Na stronach resortu 22 stycznia ukazała się lakoniczna informacja: „Wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (instalacji MBP) są już określone w ustawie o odpadach oraz dokumencie referencyjnym BAT dla przemysłu przetwarzania odpadów. W związku z tym Ministerstwo Środowiska nie przewiduje w najbliższym czasie nowych przepisów w tym obszarze”.

Informacja o braku kontynuacji działań w tym kierunku zaskoczyła środowisko przedsiębiorców działających w dotychczasowych pracach nad rozporządzeniem. Szeroko omawiano dosyć wiekowy już wspomniany dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik (BAT) dla przemysłu przetwarzania odpadów datowany na sierpień 2006 r.

Jacek Krzemiński, rzecznik ministra środowiska, przypomina jednak, że na szczeblu Unii Europejskiej prowadzona jest rewizja tego dokumentu mająca uaktualnić wymagania wraz z dostosowaniem przepisów do obecnych warunków gospodarki odpadami.

– Po zakończeniu tego etapu zainicjowana zostanie procedura legislacyjna przez Komisję Europejską, czyli przeniesienie części dokumentu BREF do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – „konkluzje BAT”, które będą obowiązywać wprost we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pierwszy projekt dokumentu ma być opracowany w połowie 2016 r. Obecny etap prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady – „konkluzji BAT” uniemożliwia ocenę w jak szczegółowy sposób mają zostać sformułowane wymagania dla instalacji przetwarzających odpady komunalne w procesach MBP – mówi J. Krzemiński.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj