W Urzędzie Miasta w Opolu powstało nowe stanowisko miejskiego ogrgrodnika odpowiedzialnego za pielęgnację zieleni w naszym mieście. Wybrana do tej funkcji Anna Szwarc spotkała się już z Prezydentem i mediami i przedstawiła swoje plany na przyszłość.

Na początek najważniejsza będzie inwentaryzacja zieleni miejskiej, która pomoże w stworzeniu koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. Łatwiej jest wtedy zaplanować jakąkolwiek inwestycję, wiedząc co znajduje się na danym terenie. A jednocześnie da to możliwość większej kontroli nad planowaniem zieleni miejskiej. Anna Szwarc nie chce być jednak karzącym policjantem, a partnerem dla innych podmiotów, które mają wpływ na zieleń w Opolu, czyli spółdzielni, wspólnot i prywatnych firm. Najważniejsza jest dla niej rozmowa i edukacja, a więc kształtowanie świadomości mieszkańców. W najbliższych miesiącach ma zamiar spotkać się m.in. z radami dzielnic i wysłuchać opinii Opolan na temat ich najbliższej okolicy i poznać oczekiwania względem zieleni. Pierwszym konkretnym zadaniem Miejskiego Ogrodnika będzie praca nad stworzeniem parku przy ul. Parkowej. Oprócz tego będą konkursy związane z tematyką zieleni w mieście oraz kampanie edukacyjne.

Stanowisko Miejskiego Ogrodnika związane będzie z pracą Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w którym Anna Szwarc pracuje od 2008 roku. Do jej głównych obowiązków należeć będzie inwentaryzacja ilościowo-jakościowa istniejących terenów zieleni na potrzeby realizacji programów ich konserwacji, bieżącego utrzymania oraz rozwoju, w tym wykonywanie dynamicznej mapy zieleni miasta obrazującej zachodzące zmiany, a także planowanie, uzgadnianie i realizacja inwestycji i remontów na terenach zieleni miejskiej, prowadzenie kontroli stanu zieleni w mieście i koordynacja działań w tym zakresie oraz wydawanie opinii na temat stanu zdrowotnego drzew i krzewów.

źródło: um.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj