18 listopada w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie wybuchł symulowany pożar. Akcja była elementem ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych zorganizowanych na terenie zakładu. Brały w niej udział jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, OSP Kamień, OSP Przespolew oraz OSP Morawin.

W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar budynku administracyjnego oraz zmagazynowanych w zakładzie surowców wtórnych. Po wybuchu pożaru niezwłocznie powiadomiono straż, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej.

W trakcie akcji został ranny jeden z pracowników zakładu. Jednostka ratownicza udzieliła mu pierwszej pomocy  a następnie ewakuowano go z zagrożonej strefy.  Akcja miała na celu sprawdzenie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami zakładu.

Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie działania systemu dostarczania wody w miejsce pożaru. Sprawdzono także zakupiony ostatnio przez zakład  sprzęt gaśniczy w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym. 

– Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się bardzo często –  Piotr Szyszkiewicz z ZUOK Orli Staw tłumaczy konieczność organizowania tego rodzaju ćwiczeń.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj