Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz podpisał 27 listopada umowę dotyczącą ostatniego etapu budowy kanalizacji w miejscowościach Modlnica i Tomaszowice.

Umowa została zawarta z wyłonioną w przetargu Firmą Budowlaną ROSA z Szyc. Roboty zakończone zostaną do końca maja 2009 roku. Projekt przewiduje powstanie sieci kanalizacyjnej długości 22,7 km, do której docelowo zostaną podłączone 352 gospodarstwa domowe. Ważną częścią projektu są dwie odnogi kanalizacyjne (razem ponad 1 km sieci), które służyć będą uzbrojeniu zlokalizowanych w Modlnicy terenów inwestycyjnych.

Podpisana wczoraj umowa opiewa na kwotę 5 mln 170 tys. zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy umożliwi likwidację szamb lub ich adaptację na studzienki kanalizacyjne. Kanalizacja, redukując niekontrolowane odprowadzanie ścieków do rowów, wpłynie znacząco na ochronę środowiska, przede wszystkim na stan wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

Budowa kolejnych etapów sieci kanalizacyjnej jest zaplanowana na najbliższe lata, by – jak zakłada wójt – do końca 2011 skanalizowany był teren całej gminy. Projekt budowy kanalizacji w Wielkiej Wsi jest prawie gotowy, a kolejne są w przygotowaniu. Władze gminy są świadome z obciążenia budżetu jakie stanowią takie inwestycje, dlatego planują występować na ten cel o środki unijne, m.in. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

źródło: wielka-wies.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj