Miejski Zakład Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim w pierwszym półroczu 2010 roku rozpocznie realizację budowy oświetlenia na starym cmentarzu przy Placu Bankowym. Koszt dotychczasowych inwestycji to około 100 tysięcy złotych. MZZ jest właścicielem i administratorem nekropolii.

Oświetlenie na zabytkowym cmentarzu będzie składało się z 16 stylizowanych lamp. Podświetlone zostaną dwie zabytkowe figury znajdujące się na głównej alejce oraz krzyż umieszczony w centralnym miejscu cmentarza.

– I etap budowy, na który spółka MZZ ogłosiła przetarg obejmie postawienie 5 lamp oraz 3 projektorów do podświetlenia figur i krzyża. Zakończenie tych prac nastąpi do końca maja br. – mówi Wojciech Białas, prezes MZZ w Ostrowie Wielkopolskim.

W okresie ostatnich trzech lat Miejski Zakład Zieleni przeprowadził na starym cmentarzu szereg inwestycji m.in. ze środków Spółki zostały utwardzone wszystkie główne alejki cmentarne, został wybudowany nowy punkt czerpalny wody ze stylizowaną wylewką. Wyremontowano także główną bramę – na to zadanie MZZ przy współpracy z Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Dotacja wyniosła 60% całego zadania, a wartość prac to blisko 25 tys. zł. Prace przebiegały zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który sprawuje opiekę nad tym cmentarzem – dodaje Białas.

Spółka wprowadziła nowy system zarządzania cmentarzem zakupując profesjonalny program do wizualizacji i administrowania cmentarzem. Dotychczas na w/w prace wydatkowano łącznie ok. 100 tys. zł z czego 15% pochodziło z dotacji zewnętrznych.

Miejski Zakład Zieleni opiekuje się również zabytkowymi grobami osób zasłużonych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na tych mogiłach prowadzone są prace porządkowe, a także stawiane są znicze wraz z kwiatami.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj