Spółka gminna Miejskie Wodociągi i Kanalizacja realizuje projekt budowy kanalizacji sanitarnej w trzech najbardziej zaniedbanych pod tym względem dzielnicach miasta: Częstocice, Gutwin i Koszary. Jednakże równie ważna jest rozbudowa i uzupełnienie funkcji kanalizacji deszczowej.

W tym celu już wkrótce przystąpimy do realizacji zadania mającego na celu uporządkowanie gospodarki opadami deszczowymi. 25 września odbył się przetarg na budowę oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych Ostrowca Świętokrzyskiego, w drodze którego wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego A. Borcuch z siedzibą w Ostrowcu.

– Budowa oczyszczalni, której zakończenie zaplanowano na  16 listopada ma wymiar ekologiczny i pozwoli na redukcję zanieczyszczeń ścieków deszczowych w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej do wielkości stężeń, określonych Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, jakim powinny odpowiadać ścieki deszczowe odprowadzane do wód otwartych, cieków i gleby. Budowa oczyszczalni pozwoli na znaczne ograniczenie zanieczyszczeń dostających się do przepływających przez Ostrowiec rzek, a tym samym zmniejszenie opłat które ponosi gmina z tytułu zrzutu do środowiska ścieków nie oczyszczonych – wyjaśnia wiceprezydent miasta Jarosław Górczyński.

Separatory zostaną  zainstalowane na wylotach kanalizacji deszczowej odprowadzających ścieki deszczowe z ulic do rzek: Kamiennej i Młynówki (z ulicy Sienkiewicza-Mickiewicza z lokalizacją oczyszczalni przed wylotem do rzeki Młynówka na terenie Parku Miejskiego, z ulicy Słowackiego, Siennieńskiej z lokalizacją oczyszczalni przed wylotem do Rowu Denkowskiego na terenie Targowiska Miejskiego, z ulicy Żeromskiego, Kuźnia, Dobra z lokalizacją oczyszczalni przed wylotem do kanału Młynówka z lokalizacją w pasie drogowym ulicy Żeromskiego). Wartość brutto inwestycji wyniesie 462.690,86 zł.

Natomiast kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w pasie drogowym ul. Poziomkowej, Korzennej i Jagodowej w ramach zadania inwestycyjnego: odwodnienie osiedla Gutwin, a także w ulicy Z. Krasińskiego na odcinku od ul. Zacisze do ul. Ziołowej.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj