Podpisano umowę na realizację kontraktu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ostrowcu Świętokrzyskim”. Wchodzi on w zakres projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – Etap I”.

Jego wartość to 71 milionów złotych, w tym 42,5 mln zł z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013). Umowę dotyczącą przebudowy i modernizacji ostrowieckiej oczyszczalni podpisali prezes zarządu MWiK Zdzisław Foremniak i pełnomocnik warszawskiej firmy Skanska S.A Jerzy Reikowski.

– Do przetargu rozstrzygniętego na początku września zgłoszono 11 ofert opiewających na kwoty od niecałych 28 do 45 milionów złotych. Wybrano ofertę najtańszą o wartości 27 milionów 728 tysięcy złotych. Obejmuje ona opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch etapów inwestycji, wybudowanie nowych obiektów technologicznych w postaci komory fermentacyjnej oraz stacji zagęszczania i odwadniania osadów a także dwukomorowego piaskownika poziomego i  nowego zbiornika biogazu. W skład kontraktu nr 7 wchodzi także modernizacja kilku istniejących obiektów oraz wymiana pomp, zgarniaczy, wymienników i zagęszczaczy oraz kraty. Skanska zajmie się też likwidacją osadników wstępnych i wtórnych oraz złóż biologicznych. Prace mają być wykonane do końca października 2012 r. – poinformował prezes MWiK Zdzisław Foremiak.

Przypomniał również, że ostrowiecka oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku, a modernizacji poddawano ją w latach 1993-1997 i 2007 -2009. Dzięki temu spełnia unijne wymogi dotyczące tzw. norm środowiskowych, co pozwala uniknąć płacenia dotkliwych kar. Jest jednak wyposażona w tzw. pojedyncze ciągi przez co każda poważna awaria może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Stąd też decyzja o włączeniu modernizacji oczyszczalni ścieków do realizowanego od czerwca 2009 r. projektu „Uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”.

– Przewiduje on m.in. budowę 25 kilometrów kanalizacji sanitarnej w peryferyjnych dzielnicach Gutwin, Częstocice i Koszary, spośród których gotowe jest już ponad 10 kilometrów. Budujemy także trzy studnie głębinowe na Sudole i dwukilometrową magistralę wodociągową, bo chcemy na wiele następnych lat zagwarantować sprawny przebieg całego procesu technologicznego, począwszy od poboru wody do oczyszczania ścieków. Wybrana oferta firmy Skanska, mimo że najtańsza gwarantuje nam zapewnienie wszelkich koniecznych rozwiązań, które pozwolą nam uniknąć płacenia kar środowiskowych. Efekt ekologiczny będzie dostrzegalny, tzn. ścieki odprowadzane do Kamiennej nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Na dodatek dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargów zaoszczędzimy kilkanaście milionów złotych przy zadaniu o wartości 71 milionów złotych – wyliczył prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński i przypomniał, że termin wykonania projektu „Uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski” wyznaczono na koniec czerwca 2013 r.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj