Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary za zmowę przetargową na siedmiu przedsiębiorców zajmujących się m.in. odbiorem odpadów. Wg UOKiK Utworzone przez firmy konsorcjum służyło ograniczeniu  konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez związek gmin aglomeracji poznańskiej. 

W zmowie miały brać udział: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS.

Jak wskazano w komunikacie, za “lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję” uznano firmę Remondis Sanitech Poznań, na którą nałożono ponad 4,5 mln zł kary.

“Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji.” – poinformował Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Oto pełna treść oświadczenia REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

 

“OŚWIADCZENIE

Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył wszczęte w kwietniu 2020 roku postępowanie antymonopolowe mające na celu wyjaśnienie, czy w związku przetargiem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogło dojść w latach 2018-2020 na obszarze działalności Z.M. „GOAP” do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W wyniku rozstrzygnięcia tego przetargu, przedmiotowe usługi świadczyło składające się z 7 firm konsorcjum, którego liderem został REMONDIS Sanitech Poznań.

Prezes UOKiK wydał w dniu 28 grudnia 2022 roku Decyzję stwierdzającą, że pomiędzy Spółką a pozostałymi konsorcjantami doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji. Przede wszystkim, Prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy. Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia. Jednocześnie wskazujemy, że zawiązanie konsorcjum jest wyraźnie przewidziane i dopuszczone  w przepisach prawa – zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wprost taką możliwość dopuszczają.

Podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. „GOAP”.

Oświadczamy, że Spółka złożyła odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 stycznia br.

Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.”

 


UOKiK: Ponad 7,2 mln zł kar dla firm wywożących odpady w aglomeracji poznańskiej. Kto i ile ma zapłacić?


 

 

Czytaj więcej

Skomentuj