Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oraz ponad 110 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to efekty zakończenia kontraktów w gminie Bobolice. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobolicach trwała 2,5 roku. W tym czasie za unijne pieniądze powstał obiekt, którego przepustowość wynosi 1700 m3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia w sytuacjach wyjątkowych jest jednak w stanie przyjmować nawet 2400 m3 ścieków na dobę – to ponad dwa razy więcej w porównaniu do wydajności przed remontem. – Mieszkańcy już odczuli poprawę – mówi Marianna Przychodni, Prezes Zarządu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie. – Nowoczesna oczyszczalnia jest obiektem zamkniętym, który nie wpływa na otaczające środowisko. Poprzedni zakład dawał się we znaki mieszkańcom Bobolic zwłaszcza w wietrzne dni, z powodu zapachu, który wydzielał się z osadników – dodaje.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Bobolicach kosztowała ok. 2,4 mln euro. Korzystać z niej będzie ponad 4 tysiące mieszkańców gminy. W ramach unijnego projektu w gminie wybudowano i wymieniono także ok. 42,5 km sieci wodociągowej oraz wybudowano ok. 74 km sieci kanalizacyjnej. 

– Nowa sieć dociera do ok. 80% mieszkańców Rejonu – mówi Barbara Rajkowska, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. – Do końca roku dostęp do czystej i odpowiadającej normom wody oraz możliwość odprowadzania ścieków będzie miała większość mieszkańców gminy. Są rejony, takie jak wieś Porost, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli korzystać tylko z szamb. Dla nich unijna inwestycja to cywilizacyjny skok – dodaje. Dodatkowo mieszkańcy gminy Bobolice mają szansę na darmowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej. – Na własny koszt muszą jedynie opróżnić i zlikwidować szamba, które powinny odejść w zapomnienie – podkreśla Marianna Przychodni.

To nie koniec inwestycji w Rejonie Białogard. Do użytku oddane już zostały dwie nowe oczyszczalnie ścieków w Rąbinie i Biesiekierzu o wydajności odpowiednio 500 i 1000 m3/d, a także zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Tychowie (wydajność 1300 m3/d). Do odbioru przygotowywana jest zmodernizowana stacja odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju. Zakończono również liczne odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białogardzie oraz w gminach: Białogard, Połczyn Zdrój, Tychowo, Bobolice, Karlino, Biesiekierz i Rąbino. W sumie wybudowano ok. 490 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 380 km sieci wodociągowej.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest realizowany w 22 gminach województwa zachodniopomorskiego. To trzeci pod względem wielkości projekt tego typu w Polsce. Obejmuje tereny zamieszkiwane przez ok. 250 tys. osób, a wartość wszystkich inwestycji sięgnie 260 mln euro. Ponad 80% tej kwoty, tj. 216,5 mln euro pochodzi z dotacji Unii Europejskiej. Za te pieniądze ma powstać w sumie 955 km sieci wodociągowej, 1380 km sieci kanalizacyjnej, 1176 pompowni ścieków i 2 oczyszczalnie ścieków. Do modernizacji przeznaczono 10 oczyszczalni, a 31 niespełniających wymogów unijnych – do likwidacji. W przypadku uzdatniania wody –zmodernizowanych zostanie 65 stacji, zaś zlikwidowanych – 139.

– To ogromne przedsięwzięcie, na które bez wsparcia unijnego nie byłoby stać poszczególnych samorządów – twierdzi Waldemar Miśko, Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. – Inwestycje realizowane równolegle na tak dużym terenie dają nam niepowtarzalną szansę na skokową zmianę na lepsze. Region w ciągu kilku lat wykonuje poważny postęp cywilizacyjny, który będzie miał wpływ nie tylko na komfort życia, lecz także na potencjał turystyczny oraz gospodarczy – dodaje. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj