W Zawierciu działa już regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. Właścicielem instalacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej – spółka, której udziałowcem jest Gmina Zawiercie.

Celem realizowanej przez ZGK w Zawierciu inwestycji było dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do wymagań obowiązujących przepisów. W ramach zadania przeprowadzono modernizację części mechanicznej zakładu oraz wybudowano instalację biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych.

Oddana do użytkowania regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych rocznie może przetworzyć ok. 40 tys. Mg, z czego do biologicznego przetworzenia trafi ok. 23 tys. Mg odpadów biodegradowalnych.

Inwestycja kosztowała prawie 8 milionów złotych, ponad 5,5 mln zł stanowi preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Na zdjęciu dla niewtajemniczonych komory stabilizacji intensywnej, tlenowej firmy AK Nova (robię darmową reklamę ;-), przeznaczone dla frakcji 0-80mm odpadów zmieszanych w której to znajduje się większość odpadów organicznych, w przyszłości może posłużyć dla frakcji organicznej zbieranej selektywnie u źródła. Obecnie jednak zgodnie z rozporządzeniem MBP odpad organiczny 0-80mm trafi na składowisko, jednak będzie mniej uciążliwy (pod warunkiem proces stabilizacji będzie prowadzony prawidłowo co może być trudne z innych przyczyn……)
    Pytanie jak radzi sobie napowietrzanie skoro AK przewiduje stabilizację materiału w pryzmach o wysokości do 3m !!!
    I szkoda że artykuł traktuje pobieżnie i nie ma nic o części mechanicznej i jej modernizacji. Zapewnie nie ma bo zrealizowano minimum minimorum czyli sito, kabinę i separator żelaznych…..

Skomentuj